Learn - Practice - Execute

iOS Developer && Product Manager

Why is SwiftUI


Scrum Knowledge


Tuyên ngôn của Agile model

Đọc thêm
0 Bình luận

Đây là một bài viết chung mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung bài viết / chủ đề trên trang web của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa tất cả các văn bản này và thay thế nó bằng bất cứ điều gì bạn phải nói trong bài viết tin tức / chủ đề của bạn.

Đọc thêm
0 Bình luận

Đây là một bài viết chung mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung bài viết / chủ đề trên trang web của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa tất cả các văn bản này và thay thế nó bằng bất cứ điều gì bạn phải nói trong bài viết tin tức / chủ đề của bạn.

Đọc thêm
0 Bình luận

Practical


Tổng quan về quy trình hình thành nên một sản phẩm

Đọc thêm
0 Bình luận

Phân tích ba tầng nền tảng - được xem như là cốt lõi không chỉ cho sản phẩm mà còn cho cả doanh nghiệp

Đọc thêm
0 Bình luận

Phân tích user personas dựa trên hành vi và mục đích sử dụng sản phẩm

Đọc thêm
0 Bình luận

Phân tích những tầng hình thành nên sản phẩm đến tay người dùng

Đọc thêm
0 Bình luận

Phần này sẽ tập trung vào việc ai sẽ chịu trách nhiệm của từng tầng

Đọc thêm
0 Bình luận

Tìm hiểu về Customers centric && Internal stakeholders centric và use-case của nó

Đọc thêm
0 Bình luận

Đọc thêm
0 Bình luận

Interview Tips


Mistakes in product design interviews
0 Bình luận

Mistakes in product design interviews

Đây là một bài viết chung mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung bài viết / chủ đề trên trang web của bạn.

Đọc thêm  
7 điều lớn Một khởi nghiệp phải có để thành công
0 Bình luận

7 điều lớn Một khởi nghiệp phải có để thành công

Đây là một bài viết chung mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung bài viết / chủ đề trên trang web của bạn.

Đọc thêm  
Cách kiếm thêm tiền
0 Bình luận

Cách kiếm thêm tiền

Đây là một bài viết chung mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung bài viết / chủ đề trên trang web của bạn.

Đọc thêm  
Tăng thu nhập của bạn
0 Bình luận

Tăng thu nhập của bạn

Đây là một bài viết chung mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung bài viết / chủ đề trên trang web của bạn.

Đọc thêm  
Làm thế nào để tạo động lực cho nhân viên
0 Bình luận

Làm thế nào để tạo động lực cho nhân viên

Đây là một bài viết chung mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung bài viết / chủ đề trên trang web của bạn.

Đọc thêm  
Cách chọn tên cho khởi nghiệp của bạn
0 Bình luận

Cách chọn tên cho khởi nghiệp của bạn

Đây là một bài viết chung mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung bài viết / chủ đề trên trang web của bạn.

Đọc thêm  

About


Hiện tại, website này cung cấp những kiến thức chuyên sâu về SwiftUI và Clean Architecture - tập trung gần như 75% kiến thức chuyên môn liên quan đến 2 chủ đề này. 25% còn lại sẽ chia sẻ về lập trình iOS và nghiệp vụ quản lý sản phẩm (Product Manager). ✅

Nếu cá nhân, công ty, tổ chức của bạn cảm thấy tin tưởng chất lượng nội dung mà chúng tôi chia sẻ, và muốn tìm hiểu sâu hơn và có quy trình bài bản hơn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua phần địa chỉ phần Liên lạc (Contact). 📗

Ngoài ra, nếu thấy yêu thích những bài viết, video, chia sẻ của tôi về lĩnh vực này, bạn có thể donate cho chúng tôi thông qua những kênh sau:

Paypal: khanh.duy29771@gmail.com
Momo: 0777552338
Techcombank: 19032499626010 - BUI KHANH DUY

Chúng tôi rất rất trân trọng điều này. 💝 💝 💝
About

Contact


  • Đà Nẵng, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Vietnam
  • K148/54 Ỷ Lan Nguyên Phi
I BUILT MY SITE FOR FREE USING